Fra P-plads i vestenden går man ind i skoven. Skovvejen deler sig i to, og det er ligegyldigt, om man går til den ene eller anden side, fordi man ledes på en rundtur i hovedparten af skoven.

Husk at det ikke er tilladt at færdes uden for veje og stier af hensyn til de mange sjældne planter. Det er heller ikke tilladt at plukke eller opgrave planter