Bjørnemosen ligger øst for Dejbjerg Plantage og op til Bundsbæk Naturpark ved Bundsbæk Mølle ca. 6 km. nord for Skjern. Fondens areal er på ca. 5,58 ha og dækker ikke hele moseområdet. Mosen er sammen med Naturparken et spændende sted at besøge. I mosen har der været gravet tørv, så der forefindes mindre vandhuller, der ikke er naturlig mose længere.

Landskabet

Det der er med til at gøre mosen spændende er at den ligger i et hedeområde, der er sandet og mest består af granplantager og derfor fremstår som et vigtigt fourageringssted for dyr. Mosen modtager en del grundvand, der presses ud fra den nærliggende Dejbjerg bakke.

Naturen i området

Artsrigdommen i mosen er ikke så stor i øjeblikket, da den modtager en del næring fra den omgivende plantage. Der er p.t. registreret under 100 forskellige planter. Området domineres af mose-pors, lyse-siv og pilekrat. Der indgår en græsningsfold i området, der i sagens natur er lysåben.

Historien

Arealet blev givet til Naturfonden i 2012, da DN Ringkøbing-Skjern arvede nogle penge, der skulle gå til køb af lokal natur. Afdelingen valgte at købe Bjørnemosen, der således kunne indgå i den mosaik af naturtyper, der er ved Bundsbæk Naturpark, Dejbjerg Plantage og Dejbjerg Hede.