Der er ikke endnu etableret rigtige stier i moseområdet. Så det anbefales at man går tur i den nærliggende Bundsbæk Naturpark, hvor det i engarealerne er muligt om foråret at opleve orkideer. Ved Bundsbæk Mølle forefindes også et egnsmuseum.

Fondens areal markeret med rødt - Bundsbæk Mølle og Naturpark lige øst herfor.