Dejbjerg Bakker rejser sig næsten 70 m over den flade hedeslette omkring Skjern Å. De store flotte bakkedrag er en mosaik af plantager, heder, moser og dyrkede jorder.

Fra området er der vide udsigter over ådalen og over Ringkøbing Fjord – i klart vejr helt til havklitterne mod Vesterhavet.

Tidligere var Dejbjerg Bakker dækket af heder, moser og egekrat. Bakkerne rummer mange spændende historier om rakkerne, der boede her som et af de sidste steder i Jylland.

Dejbjerg Bakker kan fortælle mange tusind års Danmarkshistorie. Her ligger imponerende bronzealderhøje, og jernalderbøndernes marker kan opleves i hederne på Lem Hede og Troldbanke. Ikke mindst 1800-tallets dramatiske historier om rakkernes barske liv i de øde hedebakker taler til fantasien, når man færdes i området.