Gadevang Mose udgør 6½ ha og omfatter dels selve moseområdet med indtil to meter dybe, brunvandede tørvegrave, kær- og sumppartier og mere eller mindre tæt skovbevoksede "lyngmose"-områder samt afgræssede overdrev.

Naturtypen er sjælden idag

Der har været gravet tørv i mosen og den oprindelige tørveflade har ligget en del højere end den nuværende terrænoverflade - ja, måske 1½-2 meter over nuværende vandspejl. Mosen har formentlig tidligere været et ekstremfattigkær med en højmose i de centrale områder. En naturtype, der er sjælden i dag.

Gadevang landsby

Mosen ligger i den lille landsby Gadevang, der måske snarere efterhånden er en forstad til Hillerød. Mosen er på tre sider omkrandset af bebyggelse med villagrunde helt ind til mosen. Mod sydøst går mosen over i statsskov og har en naturlig sammenhæng med resten af Gribskov.

Gadevang kendes som landsby fra 1620, hvor området var beboet af vangemænd, der passede kongens heste fra Frederiksborg Stutteri.

I 1700-tallet kendes til tørvegravning og kulsvidning i området. Fra 1850 kom der teglværk, der gav arbejde til mange. C.F. Tietgen er knyttet til Gadevang gennem sit landsted Strødam og bygning af Gadevang Kirke.