Dyrelivet

Skovpiber er en karakterfugl på overdrevet. Fra toppen af en busk eller en pæl kaster den sig med sitrende vinger ud i sin sangflugt. Den er trækfugl og kan ses på overdrevet fra april til september-oktober.

Overdrevet er også hjemsted for mange svampe. Stor parasolhat er meget iøjnefaldende og imponerer ved sin størrelse. Hatten kan blive op til 30 cm i diameter.

Lille ildfugl er en pragtfuld sommerfugl med orange farver, sorte pletter og mørkt bånd. Bakkerne er et af de bedste steder at se arten fra maj til oktober.

Plantelivet

Blomsterrigdommen er stor på overdrevet. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult overalt.

Vilkårene for at vokse på de sydvendte og de nordvendte skråninger er meget forskellige. Kraftig solindstråling og udtørring gør, at blomsterne skal være særligt modstandsdygtige overfor varme og tørke for at overleve på sydsiden. På de nordvendte skråninger, der er mindre udsat for varme og tørke, er plantedækket tættere. På grund af kreaturerne kommer der endvidere en særlig flora, som kan tåle græsningen, og som ikke kan tåle tilgroning.

Neden for ses bare et lille udpluk af overdrevets planter. Gå selv på opdagelse og nyd farverne og duftene. Grav ikke planter op og lad være med at plukke blomsterne. De skal have lov til at kaste deres frø på overdrevet.

Nikkende kobjælde blomstrer i maj. Efter blomstringen danner de hårede grifler et opret ”uldent hoved”, som gør planten meget synlig. Den er "National ansvarsart" - dvs. at denne plante på verdensplan regnes for sjælden.

Hedelyng er vigtig for mange insekter, der søger nektar på planten. Den er sjælden på Fyn, men almindelig i Jordløse Bakker.

Alm. gyldenris er meget udbredt. Den besøges ofte af sommerfugle og andre insekter.

Tjærenellike har navn efter det tjæreagtige, klæbende afsnit på stilken under hvert bladpar. Ofte kan man se myrer og andre småinsekter hænge fast i ”tjæren” - forhindret i at nå op til den eftertragtede honning.

Bakke-nelliken blomstrer med sine fine lyserøde blomster i juni – august. Den vokser gerne på solbeskinnede steder på overdrevet, hvor der er lav vegetation.

Lyng-star er en lille urt med en ru stængel foroven. Det er en temmelig sjælden star-art, der findes på heder og skrænter.

Smuk perikon er en spinkel plante med gule blomster og et rødligt anstrøg på blomsterknopperne. Den findes især på nordskråninger og blomstrer i juli-august.