Færdsel til fods er tilladt overalt hele døgnet rundt. Hunde skal føres i snor.

Planter må ikke opgraves ligesom plukning af blomster bør undgås.

Båltænding og campering er ikke tilladt. Der er opsat borde og bænke ved P-plads.

Turforslag

Der er fri adgang på fondens arealer, som er markeret på kortet, der kan downloades oven for. Et forslag til tur, som også er markeret på kortet, omfatter dels en runde på de to høje Sandbjerg og Hjortebjerg samt Galgebjerg.

Det er tilladt at fortsætte ad markvej til fondens arealer i Jordløse Skov, men markvejen er til tider spærret og der står privat område, så alternativ adgang undersøges. Alternativt kan man komme til Jordløse Skov fra Håstrupvej.