Hunde skal føres i snor og camping er ikke tilladt. Langs skovkanten løber den såkaldte pramdragersti mellem Randers og Silkeborg.

Turforslag

Fra P-pladsen for enden af Skovlystvej, fører en sti hen over engen til den gamle egeskov, hvor den deler sig.

Til venstre leder den skovgæsten ind gennem den nyetablerede egeskov langs den gamle skovs nordlige bryn. For enden går man til højre ad Pramdragerstien, der løber mellem skovbrynet og engen.

Hvis man i stedet går til højre, hvor stien deler sig, er man straks inde i den gamle egeskov. Her er der intet markeret stiforløb. Man kan vælge at gå frem mod det åbne engareal midt i skoven eller man kan gå langs skovbrynet mod skovens nordøstlige hjørne langs Pramdragerstien og siden følge stien mellem den nye og gamle egeskov tilbage til P-plads.

Skoven er dog ikke så stor at der er fare for at fare vild!