Fonden fokuserer på at fastholde skovens lange græsningskontinuitet, således at beskrivelsen af skoven fra 1688 om "forvredne ege med underskov af hassel og rødel" stadig er gældende.

Kreaturgræsning opretholdes efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen i skoven som på de omgivende enge. Heste er bandlyst, da de kan skade træerne alvorligt.

Gamle, døde træer for lov at blive liggende med mindre de er til hinder for færdsel. Når der opstår en lysning i skoven, opsættes et hegn for at skærme de selvsåede planter mod kreaturernes bid.

Den nye egebevoksning vil med tiden - om 50-75 år - være vokset op og vil erstatte/supplere den eksisterende egeskov. Fonden vil ved løbende pleje udtynde ege og borthugge birk, kirsebær, røn og ahorn, hvis egenes vækst generes.