Dyrelivet

I en urørt skov får træerne lov til at ligge og rådne op. Det giver levested for mange arter. Insekter trives godt, og det gør også de fuglearter, der æder insekter. Mejser, spætter, stære, hulduer og natugler yngler i de rådnende træer – og nogle år hører man også den smukke gule pirol.

Rådyr holder til i skoven og markerne omkring og flere og flere dådyr ses også. De er oprindeligt sluppet ud fra en dyrehave ved Tranekær og breder sig derfra til det øvrige Langeland.

Plantelivet

Bondegårdsskoven er den mest artsrige på hele Langeland. Den er kun på 85.000 m² og næsten kvadratisk og altså omkring 350 gange 250 meter.

Der findes 20 forskellige træ- og buskarter spredt mellem hinanden og med mange store og gamle træer. Skoven har siden 1940 været urørt. Træer vokser, ældes og dør. Skoven passer sig selv. Nogle steder er der fugtigt og der står vand om vinteren. Her findes ege der måler 1,3 m i diameter. Andre steder ses bøge, avnbøge og udgående elme. Ask, avnbøg, hassel, bøg og tjørn vokser op mange steder.

Om foråret er der fuld gang i anemonerne. Her er såvel hvid som gul og krydsningen mellem dem, svovlgul anemone, i fuldt flor i slutningen af april og begyndelsen af maj.

Storblomstret kodriver, vorterod, lærkespore, dansk ingefær og orkideerne tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og også rederod og skovhullæbe kan findes i skovbunden.