Området ved Maglebjerg, Kongemosen, Sandlyng og Bodal er især kendt fra jern- og stenalderen, hvor den største koncentration af bopladser er fundet i Danmark og derfor er et særdeles vigtigt sted for den videre arkæologiske forskning for at forstå de tidligste boformer i både Danmark og Europa.

Fundet af bopladsen i f.eks. Mullerupmose er verdensberømt, da det føjede en ny epoke til stenalderen. Fundene gav navn til en tidsperiode. Der er i dag opsat to mindesten der markerer findestedet for bopladsen fra ældre stenalder.

Tilsammen har Lille og Store Åmose den største koncentration af velbevarede stenalderbopladser i Danmark. Bevaringsforholdene for oldsager af ben, tak og andre organiske materialer er uden sidestykke i Europa.

Af hensyn til bevarelse af Åmosens omfattende kulturarv blev den østligste del af Store Åmose ved Bodal og Kongemosen fredet i 1993. I dag er området lukket for biltrafik, men det er tilladt at færdes på cykel eller til fods.

Se fredningskendelsen