Udstrækningen er fra Undløse i øst over Skarresø og Tissø til Store Bælt i vest ved Reersø.

Store Åmose kan betragtes som en såkaldt ”druknet smeltevandsslette”, der blev dannet ved afslutningen på den sidste istid. Sletten blev mere eller mindre til en sø og da der ikke kom så meget vand mere fra afsmeltningen, er området gradvist blevet til en mose over de mange tusinde år.

Maglebjerg er en randmorænebakke på kanten af denne slette og derfor er der vid udsigt herfra over den østlige del af Åmosen.

Selve Maglebjerg ligger i dag i et meget spredt bebygget sommerhusområde.

Se plejeplan