Der er fri adgang til fods i lunden, og der er en mindre sti rundt, der flere steder har karakter af trampesti.

Der er ingen fare for at fare vild. Ved en lille lysning i skoven ligger familiegravstedet.