Den øverste tredjedel er flyvesand og derunder kan man ned mod stranden ane de stejlstillede flager af smeltevandsler og -sand.

Mod nord ser man mod det sted, hvor Mårup Kirke stod meget tæt ved skrænten. Den er nu revet ned. Klinten ender endnu længere mod nord ved Lønstrup.

Prøv at gå ned på stranden og kig op mod fyret. Herfra oplever man, hvor imponerende klinten egentlig er. Læg mærke til de markante forskelle i klinten mellem mørke partier med ler og lysere partier med flyvesand.

Disse vekslende ler- og sandlag blev aflejret af smeltevandsstrømme fra sidste istid. Leret blev aflejret, da isen var langt væk, mens sandet aflejredes efterhånden som isranden kom nærmere. Senere skubbede og pressede isen lagene op flager med ler nederst og sand ovenpå. Flagerne hælder mod nord, fordi istrykket kom fra nord.

Ved Rubjerg Knude er kysten i gennemsnit rykket 1 meter østover hvert år i løbet af de sidste 100 år, og siden fyret blev opført i 1900, har sandet lagt sig 40 m op foran fyret og dækket det mod havet.