Ved Rubjerg Knude kan man se nogle af de forskellige stadier, som klitter gennemlever og de forskellige plantesamfund, der knytter sig hertil.

Forklitten:

Nede ved stranden opbygges forklitten af frisk, forholdsvis saltholdigt sandstrand. Her ser man flerårige græsser som strand-kvik, marehalm og sand-hjælme. Forklit er der ikke meget af ved Rubjerg.

Den hvide klit:

Klitten dannes, hvor sand fra stranden blæser op. På grund af det dynamiske miljø er det svært for planter at slå rod, men netop marehalm, sand-hjælme, strand-fladbælg, bidende stenurt og på kalkrig jord den stikkende havtorn, der kan danne uigennemtrængelige krat, kan klare det barske vejr.

Den grønne klit:

Længere inde i landet efter Rubjerg Fyr kan man, hvor klitten ikke flytter sig så meget, se hvordan plantedækket får mulighed for at slå rod. Her ses f.eks. rød svingel, havtorn, strandarve, grågrøn rose, hyld, høgeurt og vild gulerod.

Syd for Danmarks Naturfonds område ses Rubjerg Knude Klitplantage, som blev plantet i 1927 - 30. Den består af bl.a. bjergfyr, contatafyr, hvidgran, østrigsk fyr og eg. I lysningerne findes gyvel, havtorn, klitrose og enebær.

Ved Rubjerg findes Danmarks største havtornekrat. Krattet er 600 ha stort og omgiver Rubjerg Knude Plantage. I april blomstrer planten med små uanselige blomster. Der skal både han- og hunplanter til, for at der kan sættes frugt, men er det opfyldt, vil den i september stå med masser af orangegule frugter.