Midt i det idylliske langelandske landskab, mellem de karakteristisk buttede "hatbakker", ligger Skovsgaard som en perle med marker og enge helt ud til Langelandsbæltet.

Det 390 ha store gods drives som et økologisk naturlandbrug med landbrug og skovbrug som vigtigste indtægtskilder.

Både landbruget og skovbruget drives med stor nænsomhed overfor den vilde flora og fauna. Levende hegn plejes og vandhuller renses op og beskyttes mod udvaskning fra markerne ved dyrkningsfri bræmmer. Spredt på ejendommen er udlagt områder til permanent brak.

Økvæg kvæg og økologisk skovdrift

Til at pleje græsarealerne er der ca. 100 køer med opdræt af den gamle økvæg race. Dyrene er ejet af Oregaard, bevaringscenter for gamle husdyrracer.

I skovene lades gamle udgåede træer stå imellem de unge træer til levesteder og spisekamre for skovens dyr.

Driften af skovene foregår, som i det økologiske landbrug, uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Dele af Skovsgaards skove drives som naturskov, hvor naturen i vid udstrækning får lov at passe sig selv.

Skovsgaard er et landbrug, hvor der tages store hensyn til natur og miljø. Samtidig er Skovsgaard et moderne og effektivt økologisk landbrug, der viser, at det er muligt på én gang at drive landbrug og værne om den danske natur.