Der er opsat infotavle, bord og bænk ved fredningen. Der er markeret en trampesti i området.