Danmarks Naturfond købte i 2005 kerneområdet i det fredede Vrøgum Kær, ca. 13,5 ha.

Kæret var under voldsom tilgroning og sammen med det tidligere Ribe Amt er der lavet en plejeplan, som igen gør kæret lysåbent til gavn for de mange sjældne planter.

Naturplejen består i manuel rydning af pil og nåletræer samt afgræsning med skotsk højlandskvæg.

Midler til naturpleje, hegning og formidling er skaffet via Grønt Partnerskab mellem Danmarks Naturfond, DN Varde, Varde Kommune og af FødevareErhverv.

Vrøgum Kær er med i Danmarks Naturfredningsforenings projekt ”Giv naturen en hånd”, hvor der hvert år laves naturpleje af frivillige. Se mere naturplejeprojektet