Om:

  • Driftsleder i Danmarks Naturfond.
  • Født d. 12. marts 1981.
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 21. november 2020. Har ikke været på genvalg.
  • Udløb for aktuelle valgperiode: 23. april 2023.
  • Besidder naturfaglig indsigt og har kompetencer ift. myndighedsarbejde.

Bestyrelsen