Skovsgaard Gods skal udvikles til et kraftcenter for natur, landbrug og oplevelsesøkonomi på Sydlangeland. Derfor har Danmarks Naturfond netop ansat en ny ledelse til at udvikle godset og fondens naturområder.

Maria Reumert Gjerding, formand for Danmarks Naturfond og præsident for Danmarks Naturfredningsforening, er meget glad for det nye ledelseshold:

”Skovsgaard Gods er under omstilling mod en helt ny type landbrug, der både giver plads til den vilde natur, er klimavenligt og producerer økologiske fødevarer af høj kvalitet. Vi vil være med til at vise en vej for, hvordan landbruget kan opnå sine klimamål og samtidig understøtte natur og biodiversitet”, siger hun og fortsætter:

”Vi har nu sat et utroligt stærkt hold i ledelsen på Skovsgaard Gods til at løfte opgaven, som både kræver stor viden om naturgenopretning med naturlige processer, landbrug, formidling og oplevelsesøkonomi. ”

Anders Kay Gormsen bliver øverste leder for Danmarks Naturfond med ansvar for fondens drift og administration, overordnet ledelse, udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi.

Kristian Graubæk bliver daglig leder på Skovsgaard med ansvar for landbrug og grøntsagsproduktion og for udvikling af vild natur på godsets arealer og Danmarks Naturfonds øvrige naturarealer.

Kraftcenter for oplevelser og formidling

Anders Kay Gormsen bor på Strynø med sin familie på et mindre økologisk landbrug med kvæg og frugtavl. Som tidligere forstander for Magleby Fri- & Efterskole og dermed leder af Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø bringer Anders ledelseserfaring, lokalkendskab og viden om oplevelser, formidling og turisme i det sydfynske med sig.

”Skovsgaard Gods er et vigtigt kraftcenter for økologisk landbrug og vidensformidling på Langeland. Jeg glæder mig meget til at være med til at bygge videre på den udvikling, som allerede er i gang på Skovsgaard. Vi skal både skabe og formidle viden om klimavenligt landbrug og fremtidens naturforvaltning til professionelle og skabe store oplevelser med mad, natur, kultur og landbrug for vores gæster”, siger han.

Fremtidens gode fødevarer og natur

Kristian Graubæk er ansat som skovløber i Naturstyrelsen Storstrøm på Møn. Her har han været med til at udvikle en naturforvaltning med store græssende dyr, som skaber store resultater for både flora og fauna på arealerne. Kristian er vokset op med landbrug og uddannet landbrugsmaskinmekaniker. For ti år siden vandt naturinteressen og han tog uddannelsen som skov- og naturtekniker med elevplads på Hvidkilde Gods ved Svendborg. Han glæder sig til at være med til at realisere de store ambitioner på Sydlangeland:

”På Skovsgaard Gods har vi en enestående mulighed for at vise, hvordan natur, klima og landbrug kan gå hånd i hånd. Vi skal være med til at sikre, at vi i fremtiden både har gode fødevarer og god natur. Det kan vi blandt andet gøre ved at tænke naturforvaltning sammen med en klimavenlig kødproduktion og ved at dyrke vores afgrøder i systemer, der sikrer mest mulig biodiversitet og lav klimabelastning. Det er en rejse ud i fremtiden, som jeg er meget glad for at blive en del af.”