Formål

  • at bevare landskabelige og kulturhistoriske værdier
  • at beskytte dyre- og planteliv
  • at sikre rekreative områder for befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom
  • at yde støtte til fredningsformål

Tæt samarbejde med foreningen

Fondens fødsel for 49 år siden skyldtes to forhold:

Dels ville Danmarks Naturfredningsforening skabe en ny indtægtsgivende virksomhed, hvis overskud kunne forbedre foreningens daværende anstrengte økonomi.

Dels var det også hensigten at udvide Danmarks Naturfredningsforenings klassiske arbejde med naturfredning med en ny mulighed: Køb af dansk natur. Den der ejer, bestemmer.

Det har altid været et ønske at arbejde tæt sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Foreningens repræsentanter udgør fortsat flertallet i fondens bestyrelse.

Fondsbestyrelsen har endvidere besluttet, at den vil følge Danmarks Naturfrednings natur- og landskabspolitik.