Er du en selvstændig og initiativrig person, der kan skaffe midler hos nationale og internationale fonde til at drive og udvikle Danmarks Naturfond, DKNF hvor naturen er omdrejningspunktet? Vil du være med til udvikle fondens ejendomme i tæt samarbejde med fondens bestyrelse og mange frivillige? Har du lyst til at være med til at udvikle fondens ejendom på Langeland, Skovsgaard Gods til et spændende madlaboratorium og besøgssted, hvor natur, klima og miljø er i højsædet i samspil med godsets land- og skovbrug?

Kan du sige JA! til dette, og går du med en projektleder i maven, tilbyder Danmarks Naturfond et 2-årigt job med mulighed for forlængelse. Det er således fondens ønske, at jobbet besættes med en person, der vil arbejde med fundraising og projekter inden for fonden, så jobbet på sigt og inden for 2 år bliver selvfinansierende.

Vi tilbyder:

• at du sammen med fondens administrator og fondens bestyrelse udvikler, konkretiserer og udmønter Danmarks Naturfonds politik og visioner,
• at du får ansvaret for fondens fundraising og netværk til de fonde, som søges,
• at du driver projekter, som demonstrerer, hvordan naturen i Danmark kan udfolde sig i samklang med en fødevareproduktion, og
• at du sammen med fondens mange frivillige tilrettelægger naturplejen på fondens ejendomme.

Vi forventer, at du:

• har en relevant kandidatuddannelse og meget gerne erfaring med fundraising,
• kender den politiske dagorden for natur, klima og landbrug,
• har stærke analytiske evner og er en dygtig kommunikator,
• er ambitiøs og kreativ og bevarer overblikket i pressede situationer, og
• tænker selvstændigt og tager ansvar.

Allindelille Fredsskov
Allindelille Fredsskov
Bundsbæk Mølle
Bundsbæk Mølle
Skovsgaard Gods


Du vil kunne opleve:

• en fantastisk arbejdsglæde og stolthed over at være en del af fremtiden for fondens virke,
• en travl og selvstyrende hverdag, med stor frihed og fleksibilitet tilpasset dit privatliv,
• at blive udfordret på dine kompetencer og evner, og
• at blive en del af et professionelt team med mange kollegaer, både i fonden og i Danmarks Naturfredningsforening, som fonden arbejder tæt sammen med.

Dit arbejdssted vil blive Sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Du må påregne, at en del af dine arbejdsdage også vil være på Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing.

Ansættelse, løn, kontakt mv.

Jobbet er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt inkl. frokosttid, og indebærer rejseaktiviteter. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuldmægtigvilkår inden for rammerne af den husaftale, der er i Danmarks Naturfredningsforening. Løn efter aftale.

Send din ansøgning, CV og kopi af eksamensbevis samt eventuelle andre bilag til fondens administrator Bjarne Hansen: danmarksnaturfond@danmarksnaturfond.dk, mærket: ’Ansøgning som projektleder’. Ansøgningsfrist: fredag den 27. september 2019.

Vi forventer at indkalde til jobsamtaler i uge 43.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til fondens administrator Bjarne Hansen, telefon: 6257 1415 og til fondens formand Maria Reumert Gjerding, telefon: 3119 3286.

Danmarks Naturfond betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.