Adresse:

Bjerlev Hedevej, 7300 Jelling

Natur:

Hede med hedekærer og hedesøer, og omringet af skov. Området er en lille naturperle, da der findes flere sjældne og truede plante- og dyrearter; bl.a. Bølleblåfuglen, Løgfrøen og Månevandnymfen.

Areal:

8 ha

Partnere:

  • Vejle kommune
  • Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité

Mere om Bjerlev Hede:

Landskabet og naturen i området

Landskabet ved Bjerlev Hede blev skabt for omring 19.000 år siden, da smeltevand fra gletsjerfronten mod øst strømmede ud og aflejrede sand i det lave område mod vest.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der plantet skov, hvilket betød, at Bjerlev Hede i 1950'erne næsten var dækket af gran. Det var kun i det nordlige og sydlige del af området, der blev bevaret.

Med tiden er flere af disse grantræer blevet fældet for at bevare de sidste rester af denne naturskønne hede og hedekærene, og man kan få et godt indtryk af, hvordan heden så ud, inden indplantningen for godt 100 år siden. I dag Bjerlev Hede er et lille isoleret naturområde med hedekær og små hedesøer, hvor der er blevet plads til at flere sjældne plante- og dyrearter kan overleve.

Plante- og dyrelivet

I juni måned er hedekærene mod syd fyldt med hvide "totter" fra tue-kærulden, og i sensommeren kan du se, lyngens violette farve dominerer over heden. I de fugtige områder længst mod syd ligger der 1 ha lavvandet hedesø, der giver gode gromuligheder for tranebær. I de rentvandede søer har der udviklet sig en interessant undervandsvegetation med sjældne plantearter som strandbo, flydende kogleaks og pilledrager.

På hedens fugtige områder kan du finde bl.a. sommerfuglen, Bøllebåfugl, der er registeret som uddød. Det er en lille sommerfugl med blå vingesider, men er bedst kendt for sin røde plet på undersiden af bagvingerne.

Derudover skaber heden også gode leveforhold for løgfrøen, der er forsvundet fra over 98% af sine levesteder i Danmark; månenymfen, der er kendt fra ganske få midtjyske lokaliteter. Desuden har flere grågæs levet i området, og endda traner havde i par uger slået sig ned på heden – så måske vil det en skønne dag være muligt at se tranedans på Bjerlev Hede.