Historien

Arealet blev givet til Naturfonden i 2012, da DN Ringkøbing-Skjern arvede nogle penge, der skulle gå til køb af lokal natur. Afdelingen valgte at købe Bjørnemosen, der således kunne indgå i den mosaik af naturtyper, der er ved Bundsbæk Naturpark, Dejbjerg Plantage og Dejbjerg Hede.

Rakkernes sidste tilholdssted

Tidligere var Dejbjerg Bakker dækket af heder, moser og egekrat. Bakkerne rummer mange spændende historier om rakkerne, der boede her som et af de sidste steder i Jylland.

Dejbjerg Bakker kan fortælle mange tusind års Danmarkshistorie. Her ligger imponerende bronzealderhøje, og jernalderbøndernes marker kan opleves i hederne på Lem Hede og på Troldbanke. Ikke mindst 1800-tallets dramatiske historier om rakkernes barske liv i de øde hedebakker taler til fantasien, når man færdes i området.

Rakkerne – også kaldet taterne eller skøjerne – var datidens sociale tabere. De strejfede rundt i Jyllands øde egne og levede et kummerligt liv på kanten af samfundet, hvor de udførte det hårde og beskidte arbejde, ingen andre ville gøre – f.eks. flå selvdøde dyr. Ind i mellem tiggede og stjal de også.

Dejbjerg Bakker var et af rakkernes sidste tilholdssteder. Stednavne, gravsteder og de særlige kirkestole bagest i Dejbjerg Kirke giver minder om nogle af de sidste rakkere.

I Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle er der rekonstrueret et af de sidste rakkerhuse. Her levede rakkerne, Mette Mus og Niels Kvembjerg, i første del af 1900-tallet.

Den store Dejbjerg Plantage blev tilplantet af tugthusfanger fra Horsens Statsfængsel. Enkelte steder kan man se rester af de barakker, der husede fangerne.
Møllen indgår som en del af Ringkøbing-Skjern Museum. Den gamle vandmølle har nu kaffestuer i møllehuset, udstillinger, grovsmedje og bageri med stenovn, samt naturlegeplads. Naturstien går gennem mosen til Rakkerhuset, der har skiftende udstillinger.

Vandmøllen og stuehuset stammer fra 1843. Avlsbygningerne blev rekonstrueret i 1976, og smedjen og velkomsthuset er bygget i 1987-88. I tidens løb har møllen dannet rammen om dramatiske episoder i Dejbjerg-rakkernes liv. Under Statsbankerotten i 1813 fik rakkerne udleveret fattighjælp her.