Danmarks Naturfond købte engen i 2006 for at bevare det botanisk meget værdifulde ekstremrigkær. Nu plejes området og der er skabt mulighed for at offentligheden kan komme på engen og opleve dels den vidunderlige natur i ådalen, dels være med til at pleje et unikt naturområde.

Historien

Under den sidste istid var landet højere end i dag og Tryggevælde Å opstod som en smeltevandsflod, og den vidtstrakte ådal er en gammel fjord. Den er dannet, hvor der for 30 millioner år siden opstod en 10 meter dyb sprække i den underliggende Danienkalk. Fjorden blev langsomt fyldt op med saltvandsdynd. Derved opstod en kærmose. Vinterens oversvømmelser byggede et tykt tørvelag henover.

Den meget artsrige flora og fauna har udviklet sig i et samspil mellem mennesker og natur. Fra den tidligste bondestenalder til nyere tid har engene været vigtige græsningsenge og sikret de lokale bønder gode indtægter. Sådan er det ikke længere.

Nu er det Danmarks Naturfond, der sikrer den artsrige natur gennem fortsat afgræsning. Enkelte af de velbevarede levende pile- og poppelhegn, som kan ses fra engen, er vangediger fra middelalderen, men de fleste hegn stammer fra udskiftningen i landbruget i 1700- og 1800-tallet.