Der er fri adgang til fods på engen, men af hensyn til blomsterne henstilles det til at benytte trampesti ned til åen. Da der er løsgående kreaturer skal låge holdes lukket. Vis hensyn til dyrene og undgå at skræmme dem.

Udenfor engens øverste tørre partier er engene såkaldte tørve- og dyndenge, som rummer kildevæld - også kaldet ålehuller. Her kan man komme til at træde dybt. Det er nødvendigt at færdes med forsigtighed og mærke efter, om bunden kan bære, især efter en regnfuld periode. Gummistøvler er påkrævet.

Turforslag

Der er ikke tilrettelagt et egentligt turforslag, men en vej fører fra p-plads ved Køgevej ned til engen. Her fører en trampesti på ca. 200 m ned til Tryggevælde Ås bred. Der er opsat bænk og borde ved engen, hvor f.eks. medbragt mad kan nydes.