Adresse

Plantagevej, 3730 Nexø

Natur

Gryet ligger på en bakkeø, som i oldtiden var omkranset af vand eller vådområder. I dag er her en lille skov med omgivende marker. Der er 67 bautasten i skoven.

Areal

3,0 ha

Mere om Gryet på Bornholm

Gryet er i dag en lille skov, hvor man i skovbunden finder stenene. En gåtur her kan ikke undgå at få dine tanker til at flyve af sted og tænke på, hvem det mon det var, der skulle begraves her?

Landskabet

Landskabet i dag er meget anderledes end det var i jernalderen. Dengang gik en vej henover bakkeøen, så vi må formode at det var et vigtigt sted, der bandt samfundene sammen.

Gryet ligger på en bakkeø, som i oldtiden var omkranset af vand eller vådområder. Egnens jernalderbefolkning fandt stedet egnet som begravelsesplads. De døde blev kremeret og begravet, og enkelte grave blev markeret med store bautasten.

Både øst og vest for Gryet er der fundet spor efter bopladser fra jernalder og vikingetid. Det er sandsynligt, at mennesker fra netop disse bopladser ligger begravet eller er mindet ved bautasten her.

Bopladserne har været forbundet af vejforløb. Én vej går gennem Gryet i østlig og vestlig retning, men det er også muligt at se hulveje i Gryets sydvestlige kant. Hulvejenes retning fører mod syd over et nu tildækket vadested over Øle Å. Tidligere snoede åen sig helt op omkring Gryet.