Landskabet ved Højris Mølle er et kulturlandskab, hvor naturværdierne gennem århundreder er formet i et samspil mellem menneske og naturgrundlaget. Derfor er mange af landskabsformerne afhængig af en fortsat målrettet pleje for at bevare den varierede natur.

Danmarks Naturfond ønsker, at egekrattet skal være det karakteristiske element i skoven og sørger derfor at fjerne de rødgran, ædelgran og nordmannsgran, der tidligere har været i skoven. Herved genskabes enten egekrattet eller overdrev og hedearealer for at få en lysåben natur.