Adresse

Longelsevej, 5900 Rudkøbing

Natur

Denne 85.000 m2 store skov har altid hørt til naboen, der boede på Longelse Bondegård.

Bondegårdsskoven hører til de mest artsrige skove på hele Langeland. I en urørt skov får træerne lov til at ligge og rådne op. Det giver levested for mange arter af insekter, svampe og hulrugende fugle.

Skoven er en kulturskov, der siden 1980'erne har henligget som urørt skov, hvor der ikke sker hugst.

Areal

8,5 ha

Mere om Longelse Bondegårdsskov

I 1972 købte Danmarks Naturfond den af familien, der allerede i 1940 lod skoven frede mod hugst. På den måde blev skoven fri for den tvangshugst, der ellers skulle ske i mange af landets skove, fordi landet var besat af tyskerne og brændsel var en mangelvare.

Landskabet og naturen i området

Midt i det hele, næsten lige langt fra Lohals i nord som Bagenkop i syd, og lige langt fra øst- som vestkysten, ligger denne lille skov. Det er i dette kuperede landskab Longelse Bondegårdsskov er vokset op og kan spores helt tilbage til år 1682.

Longelse Bondegårdsskov er et usædvanligt godt eksempel på løvtræarternes vækstmuligheder og på skovnaturens dynamiske udvikling i det sydfynske og langelandske område. Elmesygen hærgede voldsomt i slutningen af 1990'erne og sammen med stormfald i 1999 og 2005 har det givet lysninger i skoven – den har åbnet sig.

Plantelivet

Skoven har været urørt siden 1940. Træerne vokser, ældes og dør, og skoven passer sig selv. Nogle steder er der så fugtigt, at der står vand om vinteren. Om foråret er der fuld gang i anemonerne. Her er såvel hvid som gul og krydsningen mellem dem, svovlgul anemone, i fuldt flor i slutningen af april og begyndelsen af maj.

Storblomstret kodriver, vorterod, lærkespore, dansk ingefær og orkideer som tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe, og også rederod og skovhullæbe kan findes i skovbunden.

Derudover adskiller skoven sig fra andre langelandske skove, ved at den rummer mange forskellige træ- og buskarter. Derudover er skoven rig på de metertykke ege, de store gråpopler, asketræer og en meget veludviklet fuglekirsebær, samt bøgetræer.

Dyrelivet

I en urørt skov får træerne lov til at ligge og rådne op, og det giver levested for mange forskellige arter. Insekter trives godt, og ligeledes gør de fuglearter, der æder insekter. Mejser, spætter, stære, hulduer og natugler yngler i de rådnende træer – og nogle år kan man også den smukke gule pirol.

Rådyr holder til i skoven og markerne omkring, samt flere og flere dådyr ses også. Oprindeligt slap dyrene ud fra en dyrehave ved Tranekær og har nu bredt sig derfra til det øvrige Langeland.