Ved indgangen hænger en folderkasse.

I den vestlige del står en gammel bøgeskov, og ser du godt efter, kan du i skovbunden ane såkaldte højryggede agre. Det er små øst-vest-gående forhøjninger med 12-14 meters afstand, og de fortæller, at her engang var opdyrket i middelalderen.

Midt i skoven ligger en lergrav og her vokser skvalderkål og snebær, så en beboelse har engang ligget på dette sted