Adresse

Maglebjergvej, 4295 Stenlille

Natur

Maglebjerg er en ubebygget naturgrund med hybenrose, pil og tjørn samt enkelte træer. Der findes overdrevs- og markplanter på grunden.

Åmosen har enkelte partier med en spændende mosevegetation ved Kongemosen, men fremtræder i dag mest som en tør eng og mark her i den østlige del. Til gengæld er det her, der er et store naturgenopretningsplaner.

Areal

0,3 ha

Mere om Maglebjerg

Danmarks Naturfond fik overdraget Maglebjerg i 2003 som en arvegave. Maglebjerg er en tidligere sommerhusgrund, der ligger med en enestående udsigt over åmosen.

Store Åmose var tidligere Sjællands største mose og et stort naturområde, hvor lavmose og højmose vekslede med ekstensiv engdrift, men udretningen af Åmose Å og dræningsarbejder har op gennem det 20. århundrede medført, at Store Åmose i dag mere er mose af navn end af gavn.

Landskabet og naturen i området

Området strækker sig fra Undløse i øst over Skarresø og Tissø til Store Bælt i vest ved Reersø.

Maglebjerg er en 44 m høj bakke med udsigt til den østlige del af Åmosen. Der er lidt overdrevsnatur på selve bakken, men det er udsigten over Åmosen, med dens mosaik af dels dyrkede arealer og dels tilgroede moseområder, der gør Maglebjerg interessant. Mindre plantager af nåletræ er også plantet i nyere tid.

Store Åmose kan betragtes som en såkaldt ”druknet smeltevandsslette”, der blev dannet ved afslutningen på den sidste istid. Sletten blev mere eller mindre til en sø, og da der ikke kom så meget vand mere fra afsmeltningen, er området gradvist blevet til en mose over de mange tusinde år.

Maglebjerg er en randmorænebakke på kanten af denne slette, og derfor kan du opleve en vid udsigt herfra over den østlige del af Åmosen.

Selve Maglebjerg ligger i dag i et meget spredt bebygget sommerhusområde.