En gul rute rundt om Maglebjerg på 2,5 km og en længere blå rute på 9,5 km, der går rundt i mosen og kommer helt ud til Kongemosen og Åmose Å.

Der er opsat bord og bænke på Maglebjerg. Tag venligst dit affald med.

Turforslag

Nedenfor gengives beskrivelsen af gul rute ved Maglebjerg. Den foregår i et tyndt udbygget sommerhusområde. Hvis man skal opleve de store vidder, stilheden og det næsten fuldstændige øde landskab, anbefales blå rute.

Seværdigheder

Numrene herunder henviser til markeringer på kortet, som du kan se her:

P. P-plads

1. Fra P-pladsen ved Maglemosevej
Sporet starter ved parkeringspladsen på Maglemosevej og går mod vest ned mod Åmosen ad denne vej. Fortsæt forbi Maglesvinget ca.100 hundrede meter ad blå rute. Gå til venstre langs plantningen og oplev landskabet åbne sig med en stor udsigt over mosen.

2 Trappe til Maglebjerg
Maglesvinget er i begyndelsen en vej, der går igennem åbent terræn og under højspændingsledningen. Ved sommerhusene fortsætter vejen som en smal sti gennem tæt beplantning. Kort efter kommer man til trappen til Maglebjerg. Området ejes af Danmarks Naturfond. Maglebjerg ligger 20 m over det øvrige terræn, og der er en god udsigt ud over Åmosen, som er et af Sorø Kommunes nordligste områder. Det er også det mest øde. Der findes bord med bænke på Maglebjerg.

3 Ad Maglebjergvej
Der er ikke adgang videre fra toppen af Maglebjerg. Man skal ned ad trappen igen til Maglesvinget, der fortsætter gennem en tidligere grusgrav. Her udvides stien igen til en egentlig vej. Ved Maglebjergvej drejes skarpt til venstre ad denne. Til højre er der åbne marker. Området er en del af det oprindelige Assentorp sommerhusområde, hvor grunde skulle udstykkes så store, at der på hver ejendom kunne være både brønd og septiktank til kloakering. Efterspørgslen efter den type grunde var imidlertid så ringe, at planen blev opgivet. Efter at have passeret en indhegnet granplantning på venstre hånd drejes til venstre.

4 Indianerbakken
Stien går nu gennem et gammelt grusgravsområde. Det kaldes i folkemunde Indianerbakken, men det er uklart, hvor navnet stammer fra. Stien slutter ved Assentorpvej, hvor der drejes til højre.

5 Fårefolden
Hvor den indhegnede fold på venstre hånd slutter, drejes til venstre op til lågen ind til folden. Færdslen gennem folden skal ske stille og roligt, da der går får. Det er forbudt at tage hunde med ind i folden, men det kan lade sig gøre at gå uden om folden ved at følge de røde pile. Der er udgang fra folden ad en låge ud til P-pladsen, hvor sporet slutter.