Dyrelivet

Græshoppesangerens monotone, snurrende sang høres næsten overalt i mosen. Kærsangeren er ligeledes almindelig. Den sjældne engsnarre høres ofte og tit med indtil flere fugle i området ved Kongemosen.

En vintertur til Kongemosen kan være bidende kold, men man kan som regel varme sig med fine rovfugleoplevelser. Blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk er faste indslag, og er man heldig, kan både rød glente, vandrefalk og havørn komme forbi.

Mange andefugle som gråand, hvinand og taffeland ses ved Kongemosen, ligesom den gråstrubede lappedykker i sommerhalvåret sætter sit præg på lydbilledet med sine karakteristiske ”grisehyl”.

I det hele taget er det søen ved Kongemosen, der tiltrækker fuglene. I denne østlige del af Store Åmose er der observeret 152 forskellige arter, hvoraf ca. 56 vurderes som truede.

Store Åmose huser formentligt en odderbestand, og det er besluttet, at man vil hjælpe bestanden med udsættelse af oddere fra Jylland.

Plantelivet

På selve Maglebjerg er der en del overdrevsarter, f.eks. knold-ranunkel, græsbladet fladstjerne, hunde-viol og mark-krageklo. Her er et bælte med hybenrose mod vest og mod syd et bælte med skovfyr.

Der er fældet en del træer på toppen for at skabe den vide udsigt. Dog er der stadig en række nåletræer på nabogrund, der skæmmer en del af udsigten.

På den foreslåede vandretur i Åmosen er der en række planter, som man kan kigge på. Gul frøstjerne står i småflokke i lave, fugtige områder, mens vejene i området er kantet af vild kørvel. Går man langs Åmose Å, kan man se nogle slyngende planter med trådfine stængler og små, kugleformede blomsterstande, der kravler rundt i brændenælderne langs åen – man har så fundet den i øvrigt sjældne snylteplante nælde-silke, der ikke er sjælden her i området.

Også den sjældne sandkarse og vand-brandbæger kan man være heldig at støde på.