Adresse

Munksgårdsvej, 4760 Vordingborg

Areal

1,3 ha

Mere om Munks Banke

Landskabet

Selvom den lille lund ligger klemt inde mellem trafikerede veje, så er der vid udsigt fra toppen over især det militære øvelsesområde på den modsatte side af motorvejen til det fredede 107 m høje Kulsbjerge. Det er en blandingsskov med en stor del af fyr og eg.

Desuden er der en hel del træer af udenlandsk herkomst. Skoven plejes i overensstemmelse med familien Munks ønske om at værne om skovens karakter som blandingsskov med vægt på de æstetiske hensyn.

I skoven er der et familiegravsted for familien Munk.