Naturpleje

Den lille lund er lidt forsømt, fordi en del nåletræer har vokset sig store og begrænser udsigten. Naturfonden arbejder på, at der skabes en sammenhængende stisystem i området over til de militære arealer.

Naturplejen på Munks Banke drejer sig primært om at fjerne hegn omkring arealet, samt at fælde en række nåletræer og skabe en udsigtskile mod sydvest.

I Danmarks Naturfond arbejder vi for, at det eksisterende stisystem i Nyråd udbygges, så det fører til det lille naturområde og eventuelt på længere sigt under eller over motorvejen til det naturrige, militære område ved det fredede Kulsbjerge.