Adresse

Fyrvejen, 9480 Løkken

Natur

Det er mennesket, der har skabt den store klit ved Rubjerg Fyr. Man har gennem mange år dæmpet sandets bevægelse ved at sætte små grangrene ned i sandet. Når de så blev dækket af sand, satte man nye ned og på den måde voksede klitten.

Man stoppede med sanddæmpningen i 1994 og nu er klitten blevet ca. 20 m lavere og er en vandreklit, der vandrer mod nordøst. I 2005 begyndte man dog igen med sanddæmpning foran fyret, så klitten vil formentlig igen vokse.

Areal

11,4 ha

Mere om Rubjerg Knude

Landskabet

Rubjerg Knude er den højeste og vildeste del af Lønstrup Klint. Klinten er 15 km lang og går fra Lønstrup i nord til Løkken i syd. Ved Rubjerg når klinten op i 70-90 meters højde, mens den ellers ligger i 30-50 m højde.

Blæsten får sandet til at fyge, klitten til at vokse og dækker fyr og huse, mens havets rasen æder sig ind i klinten.

Mod nord kan du se mod det sted, hvor Mårup Kirke stod meget tæt ved skrænten, og blev derfor revet ned. Klinten ender endnu længere mod nord ved Lønstrup.

Nede fra stranden kan du se, hvor imponerende klinten egentlig er, for der kan du se de markante forskelle i klinten mellem mørke partier med ler og lysere partier med flyvesand.

Ved Rubjerg Knude er kysten i gennemsnit rykket 1 meter østover hvert år i løbet af de sidste 100 år, og siden fyret blev opført i 1900, har sandet lagt sig 40 m op foran fyret og dækket det mod havet.

Naturen i området

Ved Rubjerg Knude finder du Danmarks største krat af havtorn. Denne busk med sine mange torne og orangefarvede frugter skaber de ideelle forhold for mange fugle, der her finder føde og bygger rede.