Plantelivet

Ved Rubjerg Knude kan man se nogle af de forskellige stadier, som klitter gennemlever og de forskellige plantesamfund, der knytter sig hertil.

Forklitten:

Nede ved stranden opbygges forklitten af frisk, forholdsvis saltholdigt sandstrand. Her ser man flerårige græsser som strand-kvik, marehalm og sand-hjælme. Forklit er der ikke meget af ved Rubjerg.

Den hvide klit:

Klitten dannes, hvor sand fra stranden blæser op. På grund af det dynamiske miljø er det svært for planter at slå rod, men netop marehalm, sand-hjælme, strand-fladbælg, bidende stenurt og på kalkrig jord den stikkende havtorn, der kan danne uigennemtrængelige krat, kan klare det barske vejr.

Den grønne klit:

Længere inde i landet efter Rubjerg Fyr kan man, hvor klitten ikke flytter sig så meget, se hvordan plantedækket får mulighed for at slå rod. Her ses f.eks. rød svingel, havtorn, strandarve, grågrøn rose, hyld, høgeurt og vild gulerod.

Syd for Danmarks Naturfonds område ses Rubjerg Knude Klitplantage, som blev plantet i 1927 - 30. Den består af bl.a. bjergfyr, contatafyr, hvidgran, østrigsk fyr og eg. I lysningerne findes gyvel, havtorn, klitrose og enebær.

Ved Rubjerg findes Danmarks største havtornekrat. Krattet er 600 ha stort og omgiver Rubjerg Knude Plantage. I april blomstrer planten med små uanselige blomster. Der skal både han- og hunplanter til, for at der kan sættes frugt, men er det opfyldt, vil den i september stå med masser af orangegule frugter.

Dyrelivet

Året rundt er Rubjerg Knude et godt sted at se på fugle. Det gælder såvel trækfugle som ynglefugle. Husk derfor kikkert, når du besøger klitten.

Hvert forår passerer millioner af fugle Jylland på vej mod yngleområderne i Skandinavien og Nordrusland. Hvis der er østenvind er der gode chancer for at se nogle af dem ved Rubjerg Knude. Om morgenen er der mange finker, stære og duer. I maj afløses de af mursejler og svaler.

Når luften op ad dagen bliver varmere, dukker rovfuglene op. Du kan se musvåge, spurvehøg og fjeldvåge samt fiskeørn, kærhøg og flere falkearter.

Digesvalen er den eneste fugl, der yngler direkte i tilknytning til Rubjerg Knude. Den er vores mindste svaleart og yngler i skrænten.

I krattet og plantagen sydøst for Knuden yngler mange småfugle, som ofte anbringer rederne i de utilgængelige havtorne- og tjørnebuske. Almindelige arter er tornsanger, tornirisk og gulspurv, men også f.eks. rødryggede tornskade ses.

Prøv at kigge efter spiddede insekter på buskenes torne. Det er små forråd, som fuglene har samlet.