Adresse

Skovlystvej, 3500 Værløse

Natur

Syvstjernen er i dag et trekantet, græsbevokset areal, der ligger lige nordvest for hjørnet af vejene Fægyden og Skovlystvej syd for Værløse – i Lille Hareskovs bryn.

Areal

0,04 ha

Fra kongens private jagtmark til naturområde under Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfredningsforening ønskede i 1970 at frede det sted, der før i tiden var centrum for de kongelige parforcejagter i Hareskoven nord for København.

Den daværende statsskovrider for Københavns Statsskovdistrikt, Laumann Jørgensen, foreslog, at Naturfonden i stedet købte området på 460 m2 til en pris af 25 kr. pr. m2. For 10.000 kroner lykkedes det altså at frikøbe arealet, der var en del af en villagrund og dermed i fare for at blive bebygget.

Syvstjernen er et naturskønt område, hvor du den dag i dag stadig kan se ældgamle kulturspor, og hvor der er mange fritidsmuligheder.

Fra dette sted udgik syv lige skovveje. De blev anlagt i 1660'erne, hvor Frederik d. 3. indførte den særlige jagtform, parforcejagten. Den bestod i at lade en flok hunde efterstræbe en hjort, der i forvejen var blevet udvalgt.

De rette skovveje mødtes i stjernekryds og netop fra krydsets midte kunne jagtherren – ofte kongen – overvåge jagten, for hver gang hjorten passerede en af vejene kunne det ses og høres. Efterhånden som hundene jagtede hjorten rundt i skoven blev den mere og mere udmattet og til sidst faldt hundene over den.

Så blev der blæst "hallali" i jagthornet, og kongen bevægede sig på hest ud til den udmattede hjort. Han aflivede den med sit korte jagtsværd.

Jagtformen er i dag forbudt, men Syvstjernen viser i dag stadig centrummet for jagtudøvelsen.