Ejendomsstatus

Fonden ejer i alt 719,2 ha fordelt på følgende 17 ejendomme:

 • Døndalen (36,9 ha)
 • Gadevang Mose (6,6 ha)
 • Longelse Bondegårdsskov (8,5 ha)
 • Bornholmerpladsen (4,0 ha)
 • Helligdomsklipperne m.m. (9,2 ha)
 • Syvstjernen (0,04 ha)
 • Skovsgaard Gods (389,7 ha)
 • Pandrup (0,07 ha)
 • Munks Banke (1,3 ha)
 • Langå Egeskov (16,7 ha)
 • Højris Mølle (72,7 ha)
 • Rubjerg Knude (11,4 ha)
 • Jordløse Bakker (61,8 ha)
 • Vrøgum Kær (13,5 ha)
 • Elbæk Engen (13,2 ha)
 • Allindelille Fredskov (57,0 ha.)
 • Bundsbæk Mølle (5,6 ha.)
 • Gryet (3,0 ha)
 • Bjerlev Hede (8,0 ha)

Juridiske bindinger

Fondsbestyrelsen er pligtig at handle i henhold til Vedtægter for Danmarks Naturfond og de almindelige regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde og de intentioner, der er angivet i testamenter m.m. og som Danmarks Naturfond har accepteret i forbindelse med erhvervelse af gaver eller ved køb.

Fonden er registreret som erhvervsdrivende fond

Cvr-nummer: 1606 4696

Godkendt efter ligningslovens §8 A (fradrag for gaver og § 12, stk. 3, (fradrag for løbende ydelser)

Fondens pengeinstitut:

Merkur Bank

Registreringsnummer: 8401
Kontonummer: 0001151176
SWIFT-adresse/BIC: MEKUDK21
Iban nr: DK0484010001151176