I næsten 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at beskytte naturen i Danmark.

I 1967 oprettede foreningen Danmarks Naturfond. Resultatet af vores fælles anstrengelser er en sikring af en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter.

Skriv Danmarks Naturfond ind i dit testamente og vær med til at fortsætte dette arbejde med at sikre vores natur.

Værd at vide om arv og testamente

  • En arv behøver ikke være et stort beløb. Alle gaver, store som små er af betydning for naturen.
  • Din støtte vil blive modtaget med stor taknemmelighed. Danmarks Naturfond er helt afhængig af bidrag fra private, fonden modtager ingen midler fra det offentlige.
  • Danmarks Naturfond er fritaget for at betale boafgift.

Henvender du dig til Danmarks Naturfond, vil din henvendelse blive behandlet med fuld diskretion.

Danmarks Naturfond anbefaler, at du får bistand fra en advokat til at udforme dit testamente.

Indbetal dit støttebeløb til bankkonto: 8401 0001151176