Danmarks Naturfond ejer Skovsgaard Gods på Langeland og 18 naturejendomme fordelt i hele landet. Vi arbejder på at sikre og skabe bedre forhold for naturen både i de områder, der fuldstændigt henligger som natur, og i Skovsgaard Gods' landbrugsproduktion.

Vi har i 2021 indsamlet penge via hjemmesiden. Regnskabet ses her.