Både landbruget og skovbruget drives med stor nænsomhed overfor den vilde flora og fauna, der omringer Skovsgaard Gods: Levende hegn plejes, og vandhuller renses op og beskyttes mod udvaskning fra markerne ved dyrkningsfri bræmmer. Spredt på ejendommen er udlagt områder til permanent brak.

Økologisk landbrug og skov uden sprøjtemidler

Af Skovsgaards samlede areal er 253 hektar udlagt som landbrug, der dyrkes uden brug af sprøjtemidler eller kunstgødning. Flere af markerne er permanent udlagt til overdrev og vedvarende græs, mens man på de dyrkede arealer bibeholder udyrkede bræmmer, der er vigtige for insekt- og dyreliv.

Driften af skovene foregår, som i det økologiske landbrug, uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Dele af Skovsgaards skove drives som naturskov, hvor naturen i vid udstrækning får lov at passe sig selv.

Skovsgaard Gods er et landbrug, der tager store hensyn til natur og miljø. Samtidig er Skovsgaard et moderne og effektivt økologisk landbrug, der viser, at det er muligt på én gang at drive landbrug og værne om den danske natur.

Biodiversitet og bæredygtighed

På Skovsgaard Gods er biodiversitet et historisk formål i sig selv og derfor et naturligt hensyn i alle aktiviteter. Man stræber efter at demonstrere bedste praksis for biodiversitetshensyn i en effektiv fødevareproduktion.

I Skovsgaards fødevareproduktion udvikles der derfor nye måder at integrere biodiversitetstiltag – på basis af en økonomisk og praktisk tilgang. Målet er at skabe mest muligt biodiversitet med den mindst mulige indsats og investering, således at man direkte viser og inspirerer andre til at tage andre biodiversitetstiltag på egne bedrifter.