Botanisk-interesserede har valfartet til skoven for at se de specielle kalkelskende planter, der vokser her.

Det, der måske har trukket mest, er muligheden for at opleve orkidéen, Flueblomst, der har sit eneste voksested i Danmark i Allindelille Fredskov. Men i sandhedens navn skal det siges, at det kun er de færreste, der har set den, dels fordi bestanden kan være meget svingende fra år til år, og dels fordi det ikke er tilladt at forlade veje og stier i skoven – men håbet er der jo altid.

Allindelille Fredskov består fortrinsvis af højstammet bøg. Mange af bøgene har et usædvanligt lysegrønt løv hele sommerhalvåret på grund af jernmangel i den kalkrige undergrund. Der står også en del asketræer i skoven. Flere steder er der rig underskov af for eksempel hassel og ahorn.

Men det er de åbne skovsletter, moserne og en enkelt sø, du vil lægge mærke til. De er med til at give skoven en ganske særlig karakter. Allindelille Fredskov ligger på en stor flage af skrivekridt, som isen har skubbet op til overfladen, og kalken præger skovens vegetation usædvanlig meget.