Adresse:

Allindelillevej, 4100 Ringsted

Natur:

Det er en lille fin skov, der åbner sig for skovgæsten, der besøger Allindelille. Skoven kan med rette bære betegnelsen naturperle. Her er store bøge, klukkende bække og skovsøer og ikke mindst mange spændende planter

Areal:

65 ha

Mere om Allindelille:

Naturen i området

Det, der er med til at gøre Allindelille Fredskov spændende, er den kæmpe plade af kridt, der er bragt hertil under istiden. Den giver blomsterne nogle levevilkår, der ikke findes mange andre steder.

Skoven drives ikke som en egentlig produktionsskov, så her bliver mange af træerne gamle og får lov til at henligge som dødt ved. Der er også mange forskellige træer og store lysåbne arealer, hvor blomster har mulighed for at vokse frem.

Plantelivet

Artsrigdommen i skoven er stor. Omkring en fjerdedel af alle Danmarks planter findes på dette lille område. Den mest sjældne er orkideen flueblomst, men her er også andre orkideer, f.eks. alle de tre danske arter af skovliljer. Også svampene er rigt repræsenteret.

Floraen i Allindelille Fredskov er kraftigt præget af den kalkrige undergrund. Blandt de kalkelskende planter, som optræder i mængde, er blå anemone og blågrøn star, men der er også et rigt forårsflor af hvid anemone og fladkravet kodriver. Senere optræder bemærkelsesværdige arter som blåtoppet kohvede og Pile-alant.

Skoven er kendt for sine mange arter af orkidéer, der er elsker kalk. Den mest almindelige er Ægbladet fliglæbe, mens den mest sjældne er Flueblomst, der har sit eneste voksested i Danmark i Allindelille Fredskov.

Dyrelivet

I skoven findes stor flagspætte, skovsneppe, træløber, nattergal, gransanger, og hulduen yngler i gamle træer. Endvidere mange andre af skovens småfugle. Ofte ses eller høres musvågen over trætoppene.

Skovens frodighed giver de store sneglearter gode livsbetingelser. Blandt andet den røde skovsnegl er meget almindelig. I de tidlige morgentimer kan man være heldig at se rådyr eller mink.

I de lysåbne skovområder, hvor solens stråler kan finde vej, ses sommerfuglene. Her er kejserkåbe blandt de mere sjældne, men ellers er der de almindelige arter som græs-, eng- og skovrandøjer.

Langs bredden i de små skovsøer ses guldsmede danse omkring. Her kan du være heldig at se kileplet-mosaikguldsmed, firplettet libel, alm. flodguldsmed eller blå mosaikguldsmed.

I søerne trives padder som springfrø, butsnudet frø, grøn frø, og hvis man leder lidt dukker også den spændende lille vandsalamander frem.