I 1969 henvendte en kvinde sig til Naturfonden. Hun testamenterede sin formue til fonden. Det gjorde det muligt for fonden at købe sin første ejendom, Døndalen. Dermed blev dette smukke naturområde bevaret for eftertiden. Vi mindes denne generøsitet ved en lille egebevoksning, der har fået navn efter hende: "Birthe Daells Ege".

Døndalens historie

Døndalen har formentlig altid været skovklædt, da terrænforholdene har umuliggjort opdyrkning og vanskeliggjort skovhugst. Visse dele har dog været drevet som stævningsskov. I 1800-tallet var dalen åbenbart bevokset med birketræer, for i 1890 skrev Vilhelm Bergsøe meget lyrisk: ”Dyndalen er en eneste stor Højsal, en Tempelhal for Våren, draget med Tapeter af Birkens fine, i solguldet glitrende Silke, indvirket i Roser og Vedbend.”

Ved Døndalen, umiddelbart ud til landevejen, findes der jernalderagre. På det åbne engstykke nord for landevejen, ud mod kysten, ligger fire skanser, der blev anlagt som led i Bornholms forsvar mod svenskerne i 15-1600-tallet.

I 1916 erhvervede gårdmand Aksel Jensen en del af Døndalen, og hans store interesse for træer fra alle verdenshjørner medførte, at han i 1930’erne plantede over 150 eksotiske træer. Blandt dem var der californiske mammuttræer, ædelgraner fra Himalaya, kinesiske korktræer og også et sjældent dansk træ, tarmvridrøn.

I slutningen af 1960’erne modtog ejerne af Døndalen et godt tilbud fra et stenbrudfirma. Havde de taget imod det, ville området have set fuldstændig anderledes ud i dag. Heldigvis valgte ejerne i 1969 at sælge området til Danmarks Naturfond.

I 1975 fik Danmarks Naturfredningsforening området fredet med bestemmelse om en naturvenlig skovdrift. Således er en tredjedel af området udlagt som urørt skov. Bornholms Regionskommune står for naturplejen i Døndalen.