Der er fri adgang til fods, både i Døndalen og ved Helligdomsklipperne; dog ikke på klippevæggene. I Døndalen findes et tæt stisystem, men ikke alle stier er egnede for dårligt gående eller kørestole, da de kan være glatte i fugtigt vejr. Hunde skal føres i snor. Langs kysten løber den såkaldte redningssti og ved Helligdomsklipperne findes trapper. Danmarks Naturfond har udgivet en turfolder til området.

Turforslag

En klassisk bornholmertur indbefatter en vandretur op til vandfaldet i Døndalen. Det er en tur på knap 2 km frem og tilbage og kan let klares på en times tid. Ruten ind til vandfaldet sker ad brede og velanlagte skovveje og kan også klares af folk, der ikke er så godt gående. Mindre barnevogne kan formentlig også godt klare turen. Undervejs kommer man forbi en trappe op til udsigtspunktet Amtmandsstenen, som dog er noget krævende.

Mere krævende er også den videre tur, op forbi vandfaldet og ud til Røvejen, hvor man kan vende om og se det hele fra den anden side. Denne tur er frem og tilbage på omkring 4 km og kan gøres på 1,5 time. På denne tur ser man forskellen mellem den parkagtige Døndal (fra P-pladsen og op til vandfaldet) og resten af dalen, der er udlagt som urørt skov, hvor selv døde træer får lov til at ligge og rådne. Gummistøvler anbefales vinter og forår.

Seværdigheder

Numrene herunder henviser til markeringer på kortet, som du kan se her:

1. Seværdighed

2. Skanser
På det åbne engstykke ligger fire skanser, der blev anlagt som led i Bornholms forsvar mod svenskerne i 15-1600-tallet.

3. Egelund
Plantet i 1970 til minde om Birthe Daell, for hvis pengegave købet af dalen blev muligt.

4. Eksotiske træer
I dette område findes nogle af de eksotiske træer, som Aksel Jensen plantede i 1930’erne.

5. Amtmandsstenen
En trappe fører op ad den imponerende klippevæg. Ifølge et gammelt sagn ofrede man fra Amtmandsstenen til guderne ved at kaste dyr og mennesker ud.

6. Døndalefaldet
Især om foråret er Danmarks største vandfald en uforglemmelig oplevelse med næsten et subtropisk klima. Navnet Døndalen skyldes larmen fra vandfaldet. For hvor det tordner, der dønner det, ifølge det bornholmske sprog.

7. Naturskov
Den øverste del af dalen er udlagt som urørt skov, hvor væltede træer får lov til at ligge, og hvor skoven fornyr sig selv ved selvsåning.

8. Bornholms Kunstmuseum
Et af landets smukkeste kunstmuseer, med blandt andet en mindre udstilling om Danmarks Naturfond. Den ellers rørlagte helligkilde, der har givet navn til klipperne, løber i en rende i granitgulvet inde i bygningen.

9. Helligdomsklipperne
De op til 22 meter høje klipper er opkaldt efter Helligdomskilden. I middelalderen blev stedet opsøgt af spedalske og andre syge. Fra maj til oktober sejler en turistbåd til klipperne fra Gudhjem.

P. P-plads