Der er stier i mosen og naturligvis fri adgang. Men benyt venligst stierne, så unødig slidtage af mosens vegetation undgås.

Turforslag

En tur i mosen er temmelig enkel, for det er bare at følge stien rundt. Adgang til mosen kan ske fra mosens nordøstlige ende ved Nørre Søvej, hvor der kan parkeres langs vejen. Der sker afgræsning af får, så disse dyr kan være på området. Bemærk at visse passager i mosen går over vand, hvor der ligger planker. Disse kan være dækket af vand og derfor glatte. Gummistøvler er påkrævet og stor påpasselighed tilrådes!