Adresse

Jordløse Møllevej, 5683 Haarby

Natur

Jordløse Bakker er den nordlige del af bakkeryggen, der kaldes de Fynske Alper. Og det er med god grund at området kaldes alper, for under istiden lå isranden ved Jordløse. På grund af ændringer i temperaturen lå isranden og skubbede sig frem og tilbage og skabte derved højderyggen.

Areal

61,8 ha

Mere om Jordløse Bakker

Landskabet

Fra Hjortebjerg, Sandbjerg og de andre højdepunkter i Jordløse Bakker er der en storslået udsigt over det fynske landskab og Helnæsbugten, selvom skov her og der skæmmer overblikket.

Men blomsterrigdommen er stor på overdrevet. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult overalt, så de smukke og frodige bakker er en oplevelse på alle årstider.

Naturen i området

Bakkerne friholdes for opvækst af træer og buske, således at det åbne overdrev fastholdes. Jordløse Skov, som blev købt af fonden i 2006, vil på sigt blive genskabt som overdrev. På grund af de forskellige klimabetingelser på nord- og sydskråninger er overdrevet et eldorado for mange forskellige dyr og planter.

Plante- og dyreliv

Dyrelivet

Skovpiber er en karakterfugl på overdrevet. Fra toppen af en busk eller en pæl kaster den sig med sitrende vinger ud i sin sangflugt. Den er trækfugl og kan ses på overdrevet fra april til september-oktober.

Lille ildfugl er en pragtfuld sommerfugl med orange farver, sorte pletter og mørkt bånd. Bakkerne er et af de bedste steder at se arten fra maj til oktober.

Plantelivet

Du kan opleve en stor blomsterrigdom på overdrevet. Du kan også se mange sjældne plantearter. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult overalt.

Lyng-star er en lille urt med en ru stængel foroven. Det er en temmelig sjælden star-art, der findes på heder og skrænter.

Nikkende kobjælde, der blomstrer i maj. Efter blomstringen danner de hårede grifler et opret ”uldent hoved”, som gør planten meget synlig. Den er "National ansvarsart". Dvs. at denne plante på verdensplan regnes for sjælden.

Hedelyngen sørger for at give nektar til mange insekter og sommerfugle. Den er sjælden på Fyn, men almindelig i Jordløse Bakker.

Tjærenellike har navn efter det tjæreagtige, klæbende afsnit på stilken under hvert bladpar. Ofte vil du kunne se myrer og andre småinsekter hænge fast i ”tjæren”.

Bakke-nelliken blomstrer med sine fine lyserøde blomster i juni - august. Den vokser gerne på solbeskinnede steder på overdrevet, hvor der er lav vegetation.

Smuk perikon er en spinkel plante med gule blomster og et rødligt anstrøg på blomsterknopperne. Den findes især på nordskråninger og blomstrer i juli-august.