Fra "nogle forvredne ege" til fredet afgræsningsskov

Det er egeskovens historie som græsningsskov, der fortælles i Langå Egeskov. Skoven nævnes første gang i en markbog fra 1688, hvor den beskrives som "nogle forvredne ege".

Videnskabernes Selskab beskriver i deres kort fra 1789 skoven som kratskov og ikke som en højskov.

I 1700 og 1800-tallet har de lokale bønders kreaturer gået på græs i skoven. Og Langå Egeskov har dengang sikkert været en lysåben skov med få høje egetræer og spredt opvækst af buske som hassel, tjørn og abild.

Før landboreformerne i 1800 havde bønderne deres kreaturer gående på fællesgræs. Langå Egeskov var da en lysåben skov med få store egetræer, megen kreaturgræsning og spredt opvækst af buske som hassel, tjørn og abild.

Efter skovsfredningen

Da skovfredningen kom i 1805, skulle bønderne holde deres husdyr ude af skoven, men i Langå Egeskov fik bønderne af skovmyndighederne tilladelse til fortsat at lade kreaturer gå i skoven! Deres afbid i træer og knopper har skabt den unikke skov, der er i dag.

Efter skovfredningen i 1805 og landboreformen i 1815 blev en del af området udlagt til landbrugsjord, mens den nuværende Egeskov fik lov at henligge som fredskov. Fordi græsningstrykket mindskedes, voksede egetræerne sig større. Men Langåbønderne fik, imod fredskovstanken, lov til fortsat at have nogle dyr i skoven – og det har resulteret i, at vi i dag 200 år efter har et usædvanligt, sjældent og klassisk eksempel på en græsningsskov. Det giver et godt billede på hvorledes store dele af de danske skove så ud, før de store reformer ændrede brugerforholdene på landet.

Danmarks Naturfund

Danmarks Naturfond købte området i 1992 af Løjstrup Hovedgaard for indsamlede penge i forbindelse med Naturfredningsforeningens 75 års jubilæum i 1986. Ønsket er at bevare den gamle græsningsskov for eftertiden - som et levende historisk minde.

Danmarks Naturfond har fået en dispensation af Skov- og Naturstyrelsen til fortsat at få lov til at have dyr i skoven, selvom det nu er ulovligt at have husdyr i skov.