Om:

  • Skovfoged/skytte i Jægersborg Dyrehave, Naturstyrelsen.
  • Født d. 23. marts 1976.
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 6. februar 2023.
  • Har kompetencer inden for naturforvaltning og driftsøkonomi for naturarealer.

Bestyrelsen