Om:

  • Uddannet biolog, ansat på Københavns Universitet hvor han forsker og underviser indenfor naturbeskyttelse
  • Indtrådte i bestyrelsen i Danmarks Naturfond d. 19. november 2023
  • Valgt af af Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening

Bestyrelsen